ita ita eng esp deu fra be ru hk pl pl
 
 
riga-separazione
 
TERRAROSSA

terrarossa manutenzione Venus Terrarossa je první stroj pro regeneraci antukových kurtů, určený pro provozovatele tenisových klubů, umožňující provádět vlastními silami a bez námahy řádnou
i mimořádnou údržbu. Díky němu je možno rozemlít na prach povrchovou vrstvu v rámci rychlé a týdenní údržby a během několik minut dokonale připravit kurt, zbavit ho děr a učinit povrch homogenním a příjemnějším pro hráče. Pokud je to nezbytné, může řezat i do hloubky spodní antukovou vrstvu tím, že ztvrdlou krustu podhrabe a na jemno rozemele.. Po zkušenostech v tomto oboru, získanými od roku 2009 během demonstračních ukázek Venus terrarossa, vyvinul Protennis, technický konzultant a oficiální partner firmy Paoloni, informační
listy pro použití Venus a údržbu antukových tenisových kurtů Více než 100 tenisových klubů v Itálii a Evropě používá tento stroj pro údržbu tenisových kurtů (více viz oddíl klienti). Více informací
se dozvíte na webové stránce www.e-sportshop.cz nebo nás kontaktujte na +420-387 411 543.

 

download brochure

 

 

rinoroll

 

Jakou údržbu tenisových kurtů můžeme provádět s Venus Terrarossa:

- řádná údržba – hloubka zpracování max 1,5 cm
Pravidelná úprava povrchu bez odstraňování antuky pro stále dokonalý kurt. Zásah pro obnovu části kurtu s odstraněním antuky
a úpravou čáry ve spodní vrstvě.

- mimořádná údržba – hloubka zpracování max 3 cm
Kompletní předělání kurtu (spodní vrstva a vrstva) s odstraněním antuky.

- další zvláštní druhy údržby
• Odstranění ztvrdlé vrstvy pokrytím
• Odstranění mechu a plevele z kurtu
• Odstranění antuky z kurtu, použitelné v budoucnu

VÝHODY:
• Jediný člověk je schopen provést rychlou údržbu tenisového kurtu.
• Není nutné platit externí společnosti za provádění údržby kurtů.
Drastické snížení spotřeby antuky díky regeneraci povrchu.
• Dlouhá životnost čar díky zachování stejné úrovně řádnou a pravidelnou údržbou.
• Konstantní použití kurtu bez delších odstávek způsobených mimořádnou údržbou prováděnou starým způsobem.
• Větší schopnost drenáží tenisového kurtu.
• Dlouhá životnost nožů ze zušlechtěné oceli C675, nože lze vyměňovat dvojitým závitem rotoru/pro dvojnásobnou životnost rotoru.
• Kvalita hry zlepšená díky stále dokonalému kurtu, pravidelné odskoky, konstantní tlumící účinek (vyhneme se tím vymknutí kotníku).

ZÁSAHOVÁ ZÓNA VENUS A ÚDRŽBA TENISOVÉHO KURTU

Když se hovoří o údržbě antukového tenisového kurtu, klademe si jako hlavní otázku: jak to udělat?
Hlavní problémy vyplývající z chybné údržby ve fázi kompletního předělání spodní a horní vrstvy vznikají kvůli použití ručních systémů nebo strojů
nevhodných k použití pro daný účel.
Vrstvy hracího povrchu, na kterém se provádí zásah, jsou nakresleny na obrázku: v řezu vidíte povrch tenisového kurtu

campo da tennis
- povrchová vrstva červená 0,3 cm
- spodní vrstva červená asi 3cm
- vrstva jemné mleté drenáže až do asi 4 cm
- středně hrubá filtrační drenážní vrstva asi 5 cm
- hrubá drenážní vrstva "Vespaio" asi 40cm

DŮLEŽITÉ: VYHNĚTE SE TĚMTO CHYBÁM!
Údržba musí probíhat vždy do vrstvy 1 a 2 (zásahová oblast), nesmí se zasahovat do drenážní oblasti
(nemodifikovatelná oblast).
Smíchání drenáže s antukou časem sníží propustnost a pronikání kamínků na povrch.
Také přidání další antuky na optimální vrstvu 3 cm při snaze pokrýt vylezlé kamínky nebo kvůli chybnému
vyhodnocení, způsobí snížení propustnosti kurtu.

Venus byla vymyšlena a konstruována pro práci v zásahové zóně: řádná a pravidelná údržba umožní regenerovat antuku na kurtu a dokonale
dávkovat antuku, která má být přidána.

 

 

CHYBA Č. 1: hluboký řez
Nepřesný posuv háčků a nožků, i když zkypřuje terén, může způsobit zasažení drenážní vrstvy. Větší hroudy antuky musí být odstraněny a
zneškodněny.

CHYBA Č. 2: Posuv
Hluboké zářezy, i pokud kypří terén, zasahují drenážní vrstvu a způsobují smíchání vrstev 2 a 3, čímž dojde k proniknutí malých kamínků na
povrch.

CHYBA Č. 3: Ruční údržba
Zasažená drenáž snižuje odtok vody. Pokud přidáme antuku do spodní vrstvy, ještě zhoršíme problém. Kurt bude vysýchat pomaleji a tím se zvýší
doba nepoužitelnosti kurtu. Je velmi důležité, aby tloušťka vrstev 1 a 2 zůstávala pokud možno stejná jako při zhotovení (asi 3 cm). Drenáž a
správné provzdušnění povrchu jsou rozhodujícími faktory pro rychlé vyschnutí kurtu.

CHYBA Č.4: Neprovádění údržby
Neprovádění údržby umožňující regeneraci povrchové vrstvy kurtu způsobuje jeho ztvrdnutí. Hlavními příčinami je běžné chození, vysušení
sluncem a zvláště důsledky tlaku nebo napětí. Ztvrdlá vrstva může mít tloušťku 1,5 cm a změnit výrazně kvalitu hry s rizikem zranění.
Jednoduše přidávejte zbytečnou antuku, aby ale nesplynula se ztvrdlou vrstvou, protože by tak mohl vzniknout velmi kluzký povrch.

CHYBA Č. 5: Používání provzdušňovacích strojů
Použití provzdušňovacích strojů neumožňuje obnovu antuky, která musí být vyměněna. Zatímco s VENUS je možné provést takový zákrok, že bude
odstraněna ztvrdlá vrstva a stejná antuka zregenerována.

Zcela ruční údržba, pokud jí činíte opatrně, je zcela bezproblémová, avšak velmi dlouhá a namáhavá, tedy také nákladná! Je nutné ji opakovat
pravidelně.

Pouze Venus terrarossa regeneruje antuku a umožňuje úsporu času, námahy a antuky (která bude přidávána jen částečně). Jednoduchá
pravidelná řádná údržba s Venus zabraňuje ztvrdnutí povrchu.

ZVLÁŠTNÍ ÚDRŽBA S VENUS

S Venus můžeme provádět i částečné úpravy hracího povrchu, když vidíme drobné rozdíly ve sklonu nebo oblasti zvláště opotřebované s méně
antuky a mnoha děrami.
riga campo da tennisObvykle se dotčená oblast nachází v oblasti spodní čáry a sahá ke spodní části kurtu. Souvisejícím jevem je zvednutí spodní čáry viz obr. 2a, způsobené malým množstvím antuky a značnou zátěží.

Začneme tak, že řádně namočíme část kurtu, kde budeme provádět zákrok a počkáme asi 15 min, aby voda pronikla do spodní vrstvy. Nastavíme hloubku rotoreadu na asi 1,5 cm a postupujeme střední rychlostí po stranách upravované oblasti, viz obr. 2b. Pracujeme rovnoměrně a používáme ukazatel směru obr. 2c, zvláště dáváme pozor na spodní čáru, která musí být podélně v místě svého propadnutí oproti terénu obr. 2d.
Tento zásah nám umožní úspěšně vyplnit propadnutí novou antukou. V případě zvláště zničených kurtů může být nutno zvýšit hloubku práce rotoru. To je možné, ale poté bude nutné více zkompaktnit terén více přejezdy válce.
manutenzione campo da tennis

 

 

Po provedení regenerace terénu přidáme novou antuku dávkovačem, ve zvýšené míře pak na místech na počátku opticky vyhodnocených jako
zvláště propadlé.

Koštětem zameteme celý upravovaný povrch, přitom dbáme na to, aby nedošlo ke změně přirozeného sklonu kurtu.
Pokropíme kurt hadicí s nastaveným rozprašováním a počkáme asi 10 minut. Lehkým válcem vše zkompaktníme, spodní čáru přejedeme vícekrát.

Nivelační sítí (typ 931 společnosti Pro Tennis) zameteme povrch, aby měl tenisový kurt požadovanou granulositu. Díky vyjímečné funkci frézy a regenerátoru Venus nová antuka dokonale splyne s původní..

sistemazione campo tennisŘÁDNÁ ÚDRŽBA TENISOVÉHO KURTU: HLOUBKA ZÁSAHU MAX 1,5CM.

Pravidelná úprava hracího povrchu bez přidávání antuky pro stále dokonalé kurty.

Díky speciálnímu rotoru s výkyvnými noži a směrovému indikátoru nemusíme odstraňovat čáry. Přechod přes čáry je bezpečný, pokud pracujeme do max. hloubky 1,5 cm. Pokud si nejsme jistí, můžeme pracovat podél čáry, na jejím okraji, díky
indikátoru na přední části stroje. Tím je čára chráněna při jakékoliv hloubce zásahu. .

Standardní postup
Sundáme hrací síť (doporučuje se, ale není to nezbytně nutné). Řádné pokropíme tenisový kurt, a počkáme asi 15 minut, než voda vnikne až do spodní vrstvy. Nastavíme hloubku rotoru na asi 1 až 1,5 cm podle stavu povrchu, podle toho, zda je více
propadlý nebo zničený. Čím častěji provádím řádnou údržbu, tím menší bude hloubka zásahu (asi 1cm). Postupujeme střední rychlostí odspodu, rovnoměrně po celém kurtu. Můžeme pracovat ve všech směrech, dle libosti. Odhadovaná doba pro kompletní úpravu hrací plochy s Venus je 20 minut.

manutenzione terra rossaPo provedení regenerace povrchu bude nutné v některých částech kurtu (dříve s děrami) použít koště a urovnat terén. Po použití nivelační sítě pokropíme kurt hadicí s nastavením na
rozprašování. Toto opakujeme každých asi 45 dnů, při délce cyklu maximálně 60 minut, což je zásadní pro stav Vašeho
tenisového kurtu: zabraňuje ztvrdnutí povrchu, usnadňuje
vsakování vody, snižuje opotřebení čar a výrazně
snižuje dobu provádění mimořádné údržby, která činí
pak místo jednou ročně až jednou za čtyři roky.
Tímto se vyhneme nutným odstávkám na kurtu z důvodu
provádění údržby, protože údržba probíhá rychle a kurt je
možno znovu použít, i bez použití válce. Regenerovaná antuka nemusí být zvlášť zkompaktňována. Zlepší se kvalita hry a tato zůstává konstantní.
Je také možné přisypat do kurtu antuku stejného typu a je zaručeno, že tato dokonale splyne s antukou stávající.

Dovozce do ČR:
RadanSport s.r.o., Vrbenská 6, 370 31 České Budějovice
tel. +420 387 411 543, +420 603 452 982,
e-mail: obchod@mercoint.cz
http://www.e-sportshop.cz